Câu hỏi thường gặp

ABAY có giao vé tận nhà không?

ABAY có dịch vụ giao vé tận nhà khách hàng với mức phí 20.000đ

Dịch vụ này áp dụng cho khu vực các quận nội thành Hà Nội và TPHCM