Câu hỏi thường gặp

Hóa đơn điện tử của ABAY có hợp pháp không?

Chúng tôi cam kết hóa đơn ABAY hoàn toàn hợp pháp.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào mục Tra cứu hóa đơn tại đây để tìm đọc các văn bản được Cơ Quan Thuế chấp thuận.