Câu hỏi thường gặp

Khi đi máy bay tôi có được mang theo rượu và nước mắm không?

Khi đi máy bay bạn có thể mang theo rượu và nước mắm. Tuy nhiên cần tuân thủ các quy định về nồng độ, dung tích, quy cách đóng gói của các hãng hàng không. Vui lòng đọc chi tiết hướng dẫn tại đây: