Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi tra cứu được số điểm mình đang có?

Để tra cứu được số điểm đang có, bạn vui lòng truy cập link: khachhang.abay.vn. Sau đó bấm chọn mục "Quản lý điểm & Đổi quà" để theo dõi tổng điểm