Câu hỏi thường gặp

Phụ nữ mang thai đi máy bay cần lưu ý những gì?

Phụ nữ mang thai dưới có sức khỏe tốt hoàn toàn có thể đi máy bay. Tuy nhiên phụ nữ mang thai cần tuân thủ các quy định riêng của hãng hàng không. Vui lòng đọc chi tiết tại đây