Câu hỏi thường gặp

Sau khi mua vé ở ABAY tôi có cần thanh toán thêm tiền phí gì khi tới sân bay nữa không?

Sau khi mua vé ở ABAY, bạn sẽ KHÔNG phải nộp thêm bất kỳ tiền phí nào khác khi tới sân bay. 

Ngoại trừ: Phí hành lý ký gửi mua thêm (nếu chưa đặt mua trước tại ABAY)