Câu hỏi thường gặp

Tại sao vé của tôi phải thanh toán ngay sau khi đặt?

Nếu vé của bạn là vé sát ngày bay thì vé sẽ không được giữ chỗ (vé thường được giữ chỗ 24h). Do đó bạn sẽ phải thực hiện thanh toán ngay để tránh tình trạng bị hết vé hoặc vé tăng giá.