Câu hỏi thường gặp

Tôi có được mang theo thịt tươi sống và hải sản theo hành lý lên máy bay không?

Đối với hành lý là thịt tươi sống và hải sản, bạn cần tuân thủ quy định của hãng hàng không. Vui lòng đọc chi tiết hướng dẫn tại đây