Câu hỏi thường gặp

Tôi có được mang theo trái cây và rau xanh theo hành lý lên máy bay không?

Đối với hành lý là trái cây và rau xanh, bạn cần tuân thủ quy định của hãng hàng không. Vui lòng đọc chi tiết hướng dẫn tại đây