Câu hỏi thường gặp

Tôi làm mất mật khẩu truy cập thẻ khách hàng thì phải làm thế nào?

Trường hợp bạn bị mất mật khẩu truy cập thẻ khách hàng, vui lòng làm theo các bước sau:

- Truy cập link sau: https://khachhang.abay.vn/

- Sau đó lựa chọn "Quên mật khẩu"

- Link kích hoạt và cài đặt lại mật khẩu sẽ được gửi vào Email bạn đã đăng ký thẻ

- Thực hiện cài đặt lại mật khẩu mới