Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn nhận hóa đơn VAT thì làm thế nào?

Nếu bạn có nhu cầu lấy hóa đơn VAT, bạn có thể liên hệ tổng đài 19006091 và cung cấp thông tin hóa đơn cho nhân viên ABAY. 

Bạn cần yêu cầu xuất hóa đơn và cung cấp thông tin hóa đơn trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm thanh toán đơn hàng.

Thời hạn cuối xuất hóa đơn sẽ là ngày mùng 5 của tháng kế tiếp sau tháng bạn thanh toán vé. Nếu quá thời hạn này, ABAY sẽ không xuất lại hóa đơn.

Bạn sẽ nhận hóa đơn qua một trong các hình thức sau: 

- Nhận Hóa Đơn Điện Tử qua tin nhắn điện thoại (SMS) và Email. Đối với hình thức này, sau khi hóa đơn được xuất thành công, hệ thống của ABAY sẽ tự động gửi Mã Tra Cứu và Link Tra Cứu Hóa Đơn tới SMS và Email bạn đã đăng ký. Bạn chỉ cần truy cập link và nhập mã là có thể in được hóa đơn. Hóa đơn sẽ được xuất và gửi đi trong vòng 3 ngày làm việc (tính từ thời điểm nhận được yêu cầu xuất hóa đơn)

- Nhận qua đường chuyển phát nhanh (trong thời gian từ 5-7 ngày làm việc)

- Nhận trực tiếp tại văn phòng ABAY (xem địa chỉ)