Câu hỏi thường gặp

Tôi nhận quà tặng từ việc đổi điểm bằng cách nào?

Khi nhận được yêu cầu đổi quà trên hệ thống, nhân viên ABAY sẽ chủ động liên hệ lại với bạn để xác nhận thông tin đổi quà. Sau đó quà sẽ được gửi theo địa chỉ bạn đã đăng ký nhận.